SOUDNÍ ZNALEC A ODHADCE
Revizní technik tlakových nádob a kotlů R-TZ-PK1, HK2, NA, NB
Stavební a první tlakové zkoušky tlakových zařízení Z-TZ-PK1, HK2, NA, NB
Zkoušky svářečů, svářecí dozory, příprava k certifikaci firem, NDT VT2, PT2
ING. ZDENĚK MAREL, IWE
Soudní znalec a odhadce
obor DOPRAVA
 • Doprava silniční
 • Doprava městská

  Zpracuji posudky o příčinách dopravních nehod vozidel, chodců, cyklistů, atd. Pro státní orgány či jednotlivce z předložené fotodokumentace, plánku místa nehody, protokolu o nehodě, poškození vozidel, atd.
  • zjišťování reálného průběhu a příčiny dopravní nehody
  • zjišťovaní rychlosti vozidel (před nehodou, nárazovou, apod.)
  • zjišťování místa a času reakce účastníků dopravní nehody
  • zjišťování možnosti odvrácení a snížení následků dopravní nehody
  • zjištění technické závady na vozidle
  • posouzení reálnosti dopravní nehody (pojistné podvody či zdánlivé pojistné podvody)
 • obor Strojírenství
  • Strojírenství všeobecné
  • Posuzování technického stavu motorových vozidel, strojů a zařízení
  • Hodnocení kvality konstrukce a výroby svařovaných konstrukcí a dílů, analýza havárií a technologie oprav.
  obor Ekonomika
  • oceňování motorových vozidel
  • oceňování strojů, strojních zařízení, elektroniky, vybavení kanceláří a domácností...
  • oceňování movitého majetku
  Poradenská činnost v oblasti insolvence a likvidace
  • nabídka v oblasti oddlužení pro IS (insolvenční správce), vedení agendy, výpočty a zprávy dlužníků, atd.
  • činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy

  Zkoušky svářečů, svářecí dozory, příprava k certifikaci firem, NDT VT2, PT2
  Nabídka spolupráce v oblasti svařování
  Zkoušky svářečů dle ČSN EN ISO 9606 - zkušební orgán, komisař pověřený k provádění zkoušek svářečů společností STAVCERT Praha, spol. s r.o.
  • Nabídka na provádění úředních zkoušek svářečů dle ČSN EN ISO 9606-1 a operátorů ČSN EN ISO 14732 na pracovišti ve vaší společnosti, dále zkoušky dle ČSN EN ISO 13585 ČSN EN ISO 17660-1,-2 atd.. (zkušebním orgánem (komisařem) - ing.Marelem )
  • Nabídka na provádění zaškolení pracovníků a základní kurzy svářečů dle ČSN 050705 včetně periodického přezkoušení přímo na pracovišti ve firmě (zkušebním orgánem)
  Dozory při svařování - Svářecí dozor IWE, EWE a poradenství v oblasti svařování
  • Nabídka na svářečský dozor ve vaší společnosti ČSN EN ISO 14731 (kvalifikace zajištěna IWE,EWE – mezinárodním a evropským svářečským inženýrem)
  NDT svarových a pájených spojů VT2, PT2
  • Provádění NDT(nedestruktivní zkoušení svarových a pájených spojů) : vizuální kontroly, zkoušek kapilární metodou na úrovni kvalifikačního stupně 2 ČSN EN 473 ( ČSN EN ISO 9712)
  Certifikace firem podle 1090; ISO 3834, ISO 9001 …
  • Zavedení a připravení firmy k certifikaci dle EN 3834-2 auditorem ing.Marelem, včetně následných dozorů
  • Zavedení a připravení firmy k certifikaci: CPR – provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí, dle EN 1090-1+A1, EN 1090-2+A1, včetně následných dozorů
  • Zavedení a připravení firmy k certifikaci dle ISO 9001 a obdobných systémů
  • Posouzení shody výrobků, CE prohlášení, příprava technické dokumentace
  • Auditor systému managementu kvality ve spojitosti s ČSN EN ISO 3834 pověřený certifikačním orgánem KOMORACERT
  WPQR - Kvalifikace postupů svařování, WPS – Specifikace postupů svařování
  • Realizace WPQR (Kvalifikace postupů svařování) a WPS (Specifikace postupů svařování)
  Z-TZ-PK1, HK2, NA, NB
  • Stavební a první tlakové zkoušky vyrobených, smontovaných, opravených nebo rekonstruovaných tlakových zařízení
  R-TZ-PK1, HK2, NA, NB
  • Revize a zkoušky provozovaných tlakových zařízení
  Kontaktní informace:
  Ing. Zdeněk Marel, IWE
  S.K. Neumanna 2076
  434 01 Most

  Mobil: 721 341 771, 602 701 163
  Email: zdenek.marel@centrum.cz
  Web: http://www.znalec-marel.euweb.cz

  Záznam v seznamu znalců na Ministerstvu spravedlnosti ČR